AVANTI

Rekrytering & Interim

Vi tillsätter chefer, specialister och andra tjänster där kvalitet och leverans efterfrågas.

Ni möts alltid av förstklassiga, effektiva och utvecklande processer i ett nära samarbete med oss.

Vi sätter alltid ihop bästa tänkbara team av seniora konsulter till varje enskilt rekryterings- och interimsuppdrag. Genom att göra det och dra nytta av all vår samlade erfarenhet och kompetens så kan vi hjälpa våra kunder att nå framgång.

Outplacement

Avanti erbjuder Outplacement i strukturerade program om 3 eller 6 månader.

Vid omorganisation, arbetsbrist eller personliga skäl kan det uppstå en situation då en anställd tvingas lämna sin anställning eller söka sig vidare internt. Många företag ser det då som naturligt att erbjuda personen en säker väg vidare, en möjlighet att utforska nya möjligheter som bidrar till en fortsatt individuell utveckling. Våra konsulter hjälper till med detta utifrån en strukturerad metod och tidplan. De har god kontakt med arbetslivet och har lång erfarenhet av att guida och stötta.

Programmet innehåller individuella möten där vi bl.a. går igenom:

 • Analys och reflektion av nuläget
 • Inventering av kompetens
 • Upprättande av aktivitetsplan
 • Identifiera nätverk
 • Navigera i sociala medier som Linkedin, FB och andra digitala communities
 • Slipa på CV och personligt brev
 • Intervjuträning
 • Tester (personbedömning, kapacitet)

Programmet anpassas enligt överenskommelse mellan konsulten och medarbetaren utifrån medarbetarens behov.

Karriärutveckling

Med Avantis Karriärutvecklingsprogram ser vi över din personliga utveckling samt vad som krävs och är rätt väg för att du ska kunna prestera och utvecklas över tid.

Programmet riktar sig till dig som:

 • Tillsammans med din chef behöver ta ansvar för din framtida karriär
 • Kommit tillbaka från föräldraledighet, sjukskrivning eller studier
 • Varit ”för länge” i en och samma tjänst
 • Är redo att ta nästa steg – utvecklas i rätt riktning

Ett standardprogram består av fyra möten samt mail och telefonkontakt med ansvarig konsult men kan också skräddarsys för att passa just er situation. Under programmet kommer ni att:

 • Kartlägga alla kompetenser och egenskaper
 • Titta på framtida och aktuella företag och branscher
 • Tillsammans med konsult och närmaste chef upprätta en framåtriktad handlingsplan

Våra konsulter
Vi arbetar med mycket erfarna och utvecklingsorienterade konsulter som vet hur omvärlden ser ut och som aktivt arbetar med rekrytering. Konsulterna vågar utmana och se nya möjligheter såväl internt som externt för bästa möjliga utveckling.

Inplacement (förberedande stöd inför anställning)

Inplacementstödet säkerställer nya medarbetares väg till sin fulla kapacitet. Vi ger stöd och rådgivning från uppsägning till full kraft i den nya organisationen. Att vara väl förberedd och påläst skapar de bästa förutsättningar för en så effektiv och smidig start som möjligt på den nya tjänsten.

Arbetet börjar i samband med start av rekryteringsprocessen genom säkerställande av att målsättningarna och förväntningar är tydliga och välbalanserade. Den nyanställde förses sedan med rätt grunder inför anställningen och den kommande utmaningen såsom:

 • Inblick i mål, vision och företagskultur
 • Förståelse mellan chef, gruppen och den nyanställde
 • Förberedande frågor och material inför anställningen
 • Löpande dialog inför start av den nya tjänsten

Kontakta oss

Besöksadress

Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Telefon

0733640640