AVANTI

Rekrytering & Interim

Ett av Sveriges mest erfarna och verksamhetskunniga search och interimsföretag.

Säkerställ rätt kompetens nu och framöver.

 

Interim

Våra konsulter stöttar er verksamhet i såväl projekt som i tillväxt och omstruktureringar. Med gedigen erfarenhet av HR, Ekonomi, IT, Marknad och organisations-/affärsutveckling har vi en stor bredd av affärsutvecklande konsulter.

Rekrytering

Vi på Avanti arbetar med rekrytering både genom Headhunting och Search men även genom Annonserad rekrytering. Varje rekrytering är unik därav behovsanpassar vi processen för att hitta rätt kandidat åt våra uppdragsgivare.

AVANTI

Vi tillsätter chefer, specialister och erbjuder organisationsutvecklande tjänster där kvalitet och leverans efterfrågas.

Ni möts alltid av förstklassiga, effektiva och utvecklande processer i ett nära samarbete med oss.

Vi sätter alltid ihop bästa tänkbara team av seniora konsulter till varje enskilt rekryterings- och interimsuppdrag. Genom att göra det och dra nytta av all vår samlade erfarenhet och kompetens så kan vi hjälpa våra kunder att nå framgång.

Är ni intresserade av att veta mer om hur vi arbetar och vad som särskiljer oss från andra? Kontakta oss!

PUBLIKA UPPDRAG

Nedan finner du de publika uppdrag som vi bland annat arbetar med just nu. Önskar du även vara med i vårt nätverk för headhunting, search och interimsuppdrag så är du välkommen att skicka in en spontanansökan längre ned på sidan.

Bli en del av vårt nätverk

Specialistområden

IT & Teknik

HR & Ekonomi

Management

Marknadsföring & Försäljning

Behöver ni avlastning?

 

Vi är specialiserade på att hitta marknadens bästa interims- och konsultlösningar. Vi vet hur viktigt det är att en konsult har rätt erfarenhet, inställning och personlighet för att snabbt komma in i just er organisation och vara den resurs och det stöd som ni behöver.

Att snabbt tillsätta ett uppdrag för en begränsad, om än ibland oviss tidsperiod, kräver erfarenhet. Med vårt nätverk och våra samlade kompetenser och processer kan vi tillsammans med våra uppdragsgivare snabbt säkerställa faktiskt behov och handplocka rätt konsult.

En erfaren konsult har en kort startsträcka och kan därmed snabbt skapa resultat i er organisation. På så vis är en interimslösning ett mycket kostnadseffektivt sätt att arbeta för att skapa resultat.

Exempel på tillfällen då behov av konsultstöd kan uppstå:

 • Inför en rekrytering
  • Som avlastning under pågående rekrytering
  • Plötslig personal- och/eller organisationsförändring
  • Vid anställningsstopp
  • Längre projekt
  • Kraftig expansion, fusion eller neddragningar
  • Hög arbetsbelastning
  • Sjukskrivning eller föräldraledighet

Tack vare mångårig och gedigen erfarenhet inom search och headhunting, har vi ett väl upparbetat konsultnätverk. Allt för att ni ska få det stöd och de strategiska verktyg ni behöver i uppdraget.

Rekrytering

 

Avanti arbetar med rekrytering, både genom Headhunting och Search men även genom Annonserad rekrytering. Då varje rekrytering är unik, lägger vi stor vikt vid att anpassa varje process utifrån just era behov, ­för att hitta rätt kandidat. Nedan följer ett exempel på hur en process kan se ut:

 

 • Analys: kundmöte – behovsprofil – kompetensprofil
 • Annons samt Search/Headhunting: sök och kvalificering
 • Intervjuer: djupintervjuer – test/återkoppling – urval/selektering
 • Presentation: kandidatpresentation grundurval
 • Inledande möten: kandidater möter kund– kunden utser slutkandidater/finalister
 • Validering: säkerställande av kandidatkompetens
 • Avslutande möten: kunden väljer sin nya medarbetare
 • Anställning: slutförhandling – avtal – tidsplan
 • Avslut uppdrag: återkoppling – dokumentation – avslut
 • Uppföljning: kandidater, kunder, garanti

Del av rekryteringsprocess eller second opinion

 

Att rekrytera själv kan vara både svårt och tidskrävande. Varje rekrytering är en möjlighet att stärka ert arbetsgivarvarumärke men också en möjlighet att utveckla ert team och verksamhet. Med oss som partner kan vi bistå i delar av er egen rekryteringsprocess för att säkerställa eller förstärka valda delar. Allt för att er rekrytering ska bli så bra som möjligt och för att ge kandidaten bästa möjliga förutsättningar för att snabbt komma in och lyckas hos er.

Om oss

Avanti Rekrytering & Interim AB är en affärsutvecklande partner inom områdena Rekrytering, Interim, Konsult, Organisationsutveckling samt Karriärutveckling. Utifrån flera års erfarenhet i ledande positioner har vi skapat en unik och framgångsrik modell där våra samlade kompetenser och processer ligger till grund för utvecklande och lyckade samarbeten. Modellen bygger på insikt och förståelse för våra uppdragsgivares verksamheter och branscher samt på kundanpassade processer. Den tillsammans med processerna gör det möjligt att effektivt kvalitetssäkra våra uppdrag och skapa möjligheter för vidareutveckling.

Våra uppdragsgivare finns inom flertalet branscher i Sverige och på den Nordiska marknaden.

För oss är det viktigt att såväl kandidater som uppdragsgivare upplever vårt samarbete som en inspirerande och lärande process. Det är också viktigt för alla berörda att säkra en hög etisk nivå i arbetet. Avanti arbetar därför enligt yrkesetiska normer, regler och etik i linje med Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter och Föreningen Sveriges Executive Search Konsulters krav och rekommendationer.

Vi är helt enkelt specialister inom Talent Management!

 

Kontakta oss

Besöksadress

Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Telefon

0733640640