Arbetsmiljöspecialist/arbetsmiljöingenjör

INTRESSERAD?

Är du den vi söker?

Avanti har utifrån flera års erfarenhet skapat en unik och framgångsrik modell i syfte att säkerställa rätt kandidater och kompetens kopplat till våra uppdragsgivares mål och visioner. Vår samlade kompetens och kundanpassade processer ligger till grund för utvecklande och lyckade samarbeten, rekryteringar och interimslösningar. 

Avantimodellen bygger på insikt och förståelse för våra uppdragsgivares verksamhet och bransch. Vi på Avanti har en tydlig vision om hur rekryteringar, interimslösningar och dess processer kontinuerligt kan vidareutvecklas i interaktion med våra uppdragsgivare. Avantimodellen och våra processer gör det också möjligt att effektivt kvalitetssäkra våra uppdrag. 

Arbetsmiljöspecialist/arbetsmiljöingenjör – konsultuppdrag

Bakgrund

Stockholms Hamnar behöver en arbetsmiljöspecialist för främst den operativa verksamheten samt för projektverksamheten och byggherreansvaret – det gäller arbete i avdelningarna Hamnoperativ verksamhet samt Teknik och Projekt. Uppdraget är på ett år och på 40-60 % beroende på behov. Stockholms Hamnar har sin operativa verksamhet i Kapellskärs hamn, Nynäshamns hamn, Norviks hamn samt Stockholms hamnar (främst i Värtan, Frihamnen, Stadstadsgården och vid Skeppsbron).

Uppdragsbeskrivning

Konsultens uppdrag innebär att ge stöd till cheferna i Stockholms Hamnar att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet.
• Finnas tillgänglig för t ex skyddsronder, utveckling av rutiner och instruktioner, genomförande av riskanalyser i IA, sammanställning av incidenteter inför olika rapporteringar.
• Även stötta bolaget i arbetsmiljöarbetet inom byggherreansvaret genom att utföra t.ex. utbildning, interna och externa arbetsmiljörevisioner, skyddsronder i projekt, samt vid utredning av utredningar av tillbud, incidenter och olyckor.

Under det senaste året har många rutiner och instruktioner omarbetats och tagits fram i samarbete med chefer. Nästa fas är att få dessa att bli implementerade i verksamheten.

Leveransinnehåll

Mål för Stockholms Hamnars arbetsmiljöarbete i både hamnverksamheten och projektverksamheten (och hela företaget så klart) är att ingen ska skadas eller drabbas av olyckor eller ohälsa i verksamheten. Den konsult som arbetar hos oss kan inte ha det som mål men att stötta verksamheten i detta mål får bli uppdragets mål. För övrigt – se uppdraget.

Kompetenskrav
SKA-krav:
• Konsulten SKA ha arbetat som arbetsmiljöspecialist eller arbetsmiljöingenjör i cirka fem år.
• Konsulten SKA ha en relevant utbildning för uppdraget.
• Konsulten SKA vara väl bevandrad i IA (Afas incidentrapporteringsprogram).
• Konsulten SKA kunna tolka och stötta chefer kring Arbetsmiljöverkets afsar.

Uppdragstid och omfattning

Uppdraget startar 2024-06-01 och pågår till 2025-06-01.

Omfattningen på uppdraget är uppskattat till 40–60% av en heltid.

Uppdraget sköts på plats hos Stockholms Hamnar men även på distans efter överenskommelse med Hamnen.

Vi ser fram emot att höra av dig snarast då vi kommer att intervjua och presentera konsulter löpande för denna tjänst.

 

Tveka inte att kontakta Inez Almquist, 073 084194 alternativt  inez@avantirekrytering.se om du är intresserad eller har frågor om uppdraget.

Välkommen!

Inez Almquist

Inez Almquist

Partner

INTRESSERAD?

Är du rätt person för tjänsten? Ansök redan nu.

Önskar du istället vara med i vårt nätverk för headhunting-, search- och interimsuppdrag så är du välkommen att registrera din profil.

SÖK TJÄNSTEN BLI EN DEL AV VÅRT NÄTVERK