AVANTI

Rekrytering & Interim

Vi är specialister på interimslösningar och vet hur viktigt det är att konsulten har rätt erfarenhet, inställning och personlighet

Interim Management

 

Avanti är specialiserade på att hitta marknadens bästa interimslösningar inom HR, Ekonomi, IT, Försäljning och Management. Att snabbt tillsätta en chef eller specialist för en begränsad om än ibland oviss tidsperiod kräver erfarenhet. Med vårt nätverk och våra samlade kompetenser och processer kan vi tillsammans med våra uppdragsgivare snabbt säkerställa faktiskt behov och handplocka rätt konsult.

En erfaren konsult har oftast en kort uppstartsträcka och kan därmed snabbt skapa resultat i organisationen. På så vis kan en interimslösning vara ett mycket kostnadseffektivt sätt att arbeta för att skapa resultat.

Exempel på tillfällen då behov av interimsstöd kan uppstå:

• Inför en rekrytering
• Som avlastning under tiden en chefs- eller specialistrekrytering pågår
• Plötslig personal- och/eller organisationsförändring
• Vid anställningsstopp
• Längre projekt
• Kraftig expansion, fusion eller neddragningar
• Hög arbetsbelastning
• Sjukskrivning eller föräldraledighet

Vi har ett väl upparbetat interimsnätverk av seniora konsulter som stärks upp av mångårig och gedigen erfarenhet inom search och headhunting. Allt för att ni ska få det stöd och strategiska verktyg ni behöver i uppdraget.

Konsult

 

Vi vet hur viktigt det är att en konsult har rätt erfarenhet, inställning och personlighet för att snabbt komma in i just er organisation och vara den resurs och stöd ni behöver. För bästa möjliga matchning handplockar vi därför er konsult samt finns med som fortsatt stöd under uppdraget.

Våra konsulter är främst verksamma inom HR, Ekonomi, IT, Försäljning, Management och är erfarna specialister och ledare.

Exempel på tillfällen då behov av konsult kan uppstå kan vara vid kortare projekt, under tiden en rekryteringsprocess pågår eller bara som avlastning under en begränsad period.

HR Start

 

Vi gör en HR Audit och skapar en tydlig behovsanalys utifrån nuläge, framtid, bransch, omvärld och er företagskultur. Efter HR genomlysning och avstämning implementeras önskad HR struktur och processer. Konsulten säkerställer också er regelefterlevnad (HR), att ni har rätt utformade anställningsavtal, relevanta policys samt HR processer som skapar affärsnytta och effektiviserar ert arbete.

När HR Start är utfört hjälper vi er att hitta en långsiktig lösning för er HR. Vi kan både hjälpa er att rekrytera en HR ansvarig, se till att ni får fortsatt HR stöd av en konsult på plats eller sätta upp ett samarbetsavtal gällande vår löpande ”vid behovs tjänst” Smart HR. Ni får då tillgång till HR stöd precis när ni behöver det och en tydlig HR Partner att planera och utföra kommande HR projekt med.

Smart HR

 

HR skräddarsytt för er verksamhet. Smart HR är en flexibel HR lösning som följer, stöttar och effektiviserar er utveckling. Oavsett hur långt ni har kommit med ert HR arbete eller vilken fas ni är i som bolag så kan våra HR konsulter hjälper er. Ni har då tillgång till er egen HR Manager/Specialist och väljer själv i vilken omfattning och när ni behöver er resurs. Det kan vara ett perfekt stöd åt en befintlig HR funktion eller som ett steg innan man är redo att anställa en egen HR. Konsulten kan antingen stötta er på plats eller via telefon/mail och ni betalar endast per nyttjad timme. Ett smart sätt att låta HR växa med er organisation!

Kontakta oss

Besöksadress

Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Telefon

0733640640