Partner Integration Tech Lead

INTRESSERAD?

Är du den vi söker?

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget är ett kreditmarknadsbolag med kontor i centrala Stockholm, Sundsvall och Oslo. Vi är ett finansiellt techbolag som skapar nästa generations molnbaserade plattform för finansiella tjänster i Europa. 

Nordiska erbjuder sparande och lån för att möjliggöra våra kunders affärer. Samtidigt erbjuder vi våra partners att skapa egna finansiella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av våra molnbaserade tjänster och APIer. En stark entreprenörsanda i kombination med djup kunskap om finans­teknikutvecklingen ger oss god förståelse för hur man navigerar och presterar i den starkt växande fintech-sektorn. Vi överbryggar klyftan mellan de nya och den mer etablerade bankeran genom att erbjuda tekniskt avancerade lösningar och finansiering där efterfrågan ökar. Läs mer om oss www.nordiska.se/

Partner Integration Tech Lead

Purpose of the Role

The Partner Integration Tech Lead is a critical role responsible for the technical orchestration of partner integrations within Nordiska’s ecosystem. This role demands a deep understanding of Nordiska’s technical infrastructure and the ability to lead the integration of new partners’ systems and technologies. This role is instrumental in ensuring that Nordiska upholds high-quality standards in its partner collaborations and remains at the forefront of the dynamic financial services industry.

Responsibilities

 • Architect and oversee the technical aspects of partner onboarding, ensuring robust and scalable integration into Nordiska’s systems.
 • Design and implement technical solutions for integrating new payment gateways, credit assessment tools, and other financial services technologies.
 • Work closely with IT and Development teams to ensure technical compatibility and optimize integration processes.
 • Maintain and enhance existing integrations, applying software engineering best practices to improve performance and reliability.
 • Lead technical discussions with partners, providing insights and guidance on Nordiska’s technical framework and capabilities.
 • Develop and enforce integration standards and protocols to ensure security and compliance with industry regulations.
 • Provide ongoing technical support to existing partners, acting as the primary technical contact for troubleshooting, maintenance, and optimization of integrated systems.

Authority and Expectations

 • Granted the autonomy to make technical decisions that enhance integration efficiency and system integrity.
 • Expected to stay abreast of technological advancements and incorporate them into integration strategies to keep Nordiska competitive.
 • Responsible for the technical success of integration projects and the performance of integrated systems.

Example Tasks

 • Design system configurations and oversee their implementation in cross-functional integration projects.
 • Troubleshoot and resolve complex technical issues during and after the integration process.
 • Create and maintain comprehensive technical documentation for partner integrations.

 Personal Skills and Experiences

 • Experience in system architecture and software development within the financial sector.
 • Proficient in multiple programming languages and integration platforms.
 • Strong analytical and problem-solving skills, with a detail-oriented approach to system design and project execution.
 • Agile and results-oriented, with a strategic mindset and a focus on continuous improvement.

We have a challenging and exciting journey ahead of us – if you want to join – here’s your chance!

Our centrally located offices allow for flexible remote work. Currently, we have approximately 73 employees based in Stockholm, Sundsvall, and Oslo. Visit www.nordiska.se to learn more about us.

Contact

In this recruitment, Nordiska collaborates with Avanti Rekrytering & Interim. If you have questions, contact responsible recruiters;

Niklas Almquist niklas@avantirekrytering.se

Hans Holmqvist hans@avantirekrytering.se

Niklas Almquist

Niklas Almquist

Partner

INTRESSERAD?

Är du rätt person för tjänsten? Ansök redan nu.

Önskar du istället vara med i vårt nätverk för headhunting-, search- och interimsuppdrag så är du välkommen att registrera din profil.

SÖK TJÄNSTEN BLI EN DEL AV VÅRT NÄTVERK