AVANTI

Rekrytering & Interim

Vi tillsätter chefer, specialister och erbjuder organisationsutvecklande tjänster där kvalitet och leverans efterfrågas.

Ni möts alltid av förstklassiga, effektiva och utvecklande processer i ett nära samarbete med oss.

Vi sätter alltid ihop bästa tänkbara team av seniora konsulter till varje enskilt rekryterings- och interimsuppdrag. Genom att göra det och dra nytta av all vår samlade erfarenhet och kompetens så kan vi hjälpa våra kunder att nå framgång.

Är ni intresserade av att veta mer om hur vi arbetar och vad som särskiljer oss från andra? Kontakta oss!

Om oss

Avanti är en affärsutvecklande partner inom områdena Rekrytering, Interim, Konsult, Organisationsutveckling samt Karriärutveckling.

Utifrån flera års erfarenhet i ledande positioner har vi skapat en unik och framgångsrik modell där våra samlade kompetenser och processer ligger till grund för utvecklande och lyckade samarbeten. Modellen bygger på insikt och förståelse för våra uppdragsgivares verksamheter och branscher samt på kundanpassade processer. Den tillsammans med processerna gör det möjligt att effektivt kvalitetssäkra våra uppdrag och skapa möjligheter för vidareutveckling.

Våra uppdragsgivare finns inom flertalet branscher i Sverige och på den Nordiska marknaden.

För oss är det viktigt att såväl kandidater som uppdragsgivare upplever vårt samarbete som en inspirerande och lärande process. Det är också viktigt för alla berörda att säkra en hög etisk nivå i arbetet. Avanti arbetar därför enligt yrkesetiska normer, regler och etik i linje med Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter och Föreningen Sveriges Executive Search Konsulters krav och rekommendationer.

Vi som har erfarenhet och insikt

Niklas Almquist

Niklas Almquist

Partner

Civilekonom och beteendevetare med tyngdpunkt på HR funktionens betydelse för personal, chefer och organisationsutveckling. Har arbetat som global HR chef, HR Konsult samt inom olika specialistroller såsom rekrytering och konsult/interim.

Niklas har god erfarenhet från flera olika verksamheter och branscher såsom Finans, Försäkring, Läkemedel, Försäljning och Konsultbolag. Har arbetat med verksamheter i extremt snabb tillväxt som i omställnings- och avvecklingsfaser.

Intresse och erfarenhet av att skapa effektiva organisationer samt modernisering inom traditionellt HR-arbete. Van att arbeta med personlighets- och begåvningstester både i rekryteringssammanhang som inom individ- och grupputvecklingssyfte.

Specialistområde: HR funktionens betydelse för väl fungerande organisationer, dess tillsättande och utveckling av personal och chefer.

Hans Holmqvist

Hans Holmqvist

Partner

Erfaren verksamhets- och organisationsutvecklare med drygt 25-års erfarenhet inom Media-, Finans- och IT-branschen. Tidigare VD, affärsutvecklings- och försäljningsdirektör med god kompetens inom bolagsetablering, digitalisering och försäljning.

Marknadsetablering, försäljning och affärsutveckling med TV4, medverkande till bolagsbildande av Telenor Business Solutions, Crayon och Basefarm i Sverige och på den nordiska marknaden. Grundare av Basefarm AB, från affärsplan och etablering till nordens ledande inom affärskritiska driftstjänster ”applikation och driftsäkerhet”. Stor kompetens inom Internet, teknik, media, och kommunikation.

Ekonom med grundutbildning inom bank och försäkring. Idrottsbakgrund, professionell fotbollsspelare i 3 länder med landslagsmeriter. Talar flera språk, bl. a Engelska, Tyska och Italienska.

Anlitad som särskild granskningsman, föreläsare inom ledarskap, ”idrotten och näringslivet” och rådgivare inom bolagsstyrning, försäljning och affärsutveckling m.m. Meriterad inom företagsverksamhet och idrott med god erfarenhet av personalfrågor och personlig utveckling.

Inez Almquist

Inez Almquist

Partner

Civilekonom som  arbetar med  Executive Search av ledare och specialister, second opinion och outplacement. Har lång erfarenhet av rekrytering med såväl annonserade uppdrag som Executive Search via headhunting. Erfaren inom ett flertal  branscher men framförallt inom internationella företag, tillverkande företag och tjänsteföretag (R&D, konsulter, läkemedel, transport). Inez har stort intresse för svenskt näringsliv och rekryterar gärna tjänster som tex HR, ekonomi, teknik, lön, inköp, logistik och ledare på olika nivåer. Är licensierad och har ett stort intresse för personanalyser och begåvningstester, arbetar främst med Hogan Assessment System (HAS) Matrigma och Ravens.

Har arbetat i organisationer som Proffice, Connecta/Capanova, Wise och ID Entity och tidigt varit med i arbetet att bygga upp Wise. På ID Entity var hon en av grundarna. Värdefulla erfarenheter därifrån är ledarskap, entreprenörskap och affärsutveckling.

Referenser

”Avanti har hjälpt oss på Ragn-Sells under ett intensivt halvår med ett flertal kritiska IT positioner som kommer att lägga grunden för vår framtida digitaliseringsresa. Samarbetet fungerade mycket smidigt oss emellan då AHs konsult hade en mycket bra kunskap om företaget och rollerna. Vi visste att det skulle bli en utmaning att hitta kandidater till dessa tjänster och är nöjda med att ha lyckats fylla positionerna med ett mycket gott resultat.”

Caroline Hübenette

HR-chef, Ragn-Sells AB

”Vi har samarbetat med Avanti i ett antal rekryteringar de senaste åren. Processen har alltid varit effektiv och med hög kvalitet på leverans. Samarbetet har fungerat klockrent och med en öppen och rak dialog har vi tillsammans hittat rätt kandidater.”

Anna Dahl

HR-chef, Arkitektkopia AB

”Avanti har på ett mycket effektivt och professionellt sätt hjälpt oss att lösa våra interimsbehov inom lön där uppdragen har varit av såväl operativ som strategisk karaktär. De har på kort tid och vid flera tillfällen sett till att vi fått hjälp av duktiga och kompetenta konsulter inom ett branschområde som har brist på personal. Jag är verkligen nöjd med vårt samarbete”

Marina Westman

Head of Human Resources, Första AP-fonden

Kontakta oss

Besöksadress

Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Telefon

0733640640