AVANTI

Rekrytering & Interim

Vi tillsätter chefer, specialister och andra tjänster där kvalitet och leverans efterfrågas.

Ni möts alltid av förstklassiga, effektiva och utvecklande processer i ett nära samarbete med oss.

Vi sätter alltid ihop bästa tänkbara team av seniora konsulter till varje enskilt rekryterings- och interimsuppdrag. Genom att göra det och dra nytta av all vår samlade erfarenhet och kompetens så kan vi hjälpa våra kunder att nå framgång.

Rekrytering

Avanti arbetar med rekrytering både genom Headhunting och Search men även genom Annonserad rekrytering. Varje rekrytering är unik därför anpassar vi processen för att hitta rätt kandidat. Vi arbetar främst med rekrytering av chefer och specialister inom de flesta branscher.

Nedan följer ett exempel på hur en förenklad process kan se ut:

• Analys: kundmöte – behovsprofil – kompetensprofil
• Search/Headhunting: sök och kvalificering
• Intervjuer: djupintervjuer – test/återkoppling – urval/selektering
• Presentation: kandidatpresentation grundurval
• Inledande möten: kandidater möter kund– kunden utser slutkandidater/finalister
• Validering: säkerställande av kandidatkompetens
• Avslutande möten: kunden väljer sin nya medarbetare
• Anställning: slutförhandling – avtal – tidplan
• Avslut uppdrag: återkoppling – dokumentation – avslut
• Uppföljning: kandidater, kunder, garanti

Second opinion

Vi hjälper företag och organisationer som har egna kandidater, där bolaget vill ha validering av erfarna konsulter, för att få ett säkrare uppbyggt beslutsunderlag. Genom intervjuer, tester och utlåtande säkerställer vi att kandidaten har rätt grunder och är lämpad för anställningen. Vid genomförandet av Second opinion utgår vi från ett antal utvalda och anpassade delar av rekryteringsprocessen.

Tester

Vid rekrytering arbetar Avanti vanligtvis med en person- och motivationsanalys HAS (Hogan Assessment System) eller MPA (Master Person Analys) ett arbetspsykologiskt testverktyg som är uppbyggt kring en Personprofil och en Jobbprofil. Båda dessa är välkända, beprövade testverktyg för urval/rekrytering.

Dessa tester kompletteras vanligen med ett kapacitetstest, såsom tex Matrigma, BasIQ eller Ravens Matriser som ger information om kandidatens generella begåvning. Samtliga testresultat följs upp med en djupintervju för att ytterligare konkretisera kandidatens styrkor och svagheter. Syftet med detta moment är att säkerställa att kandidatens egenskaper och motivation överensstämmer med de krav som ligger till grund för befattningen.

Vid utveckling av samarbete, utbildning, Team Building, individuell utveckling, coachning och karriärcoachning använder vi oss av Master EASI, typologitest. Utifrån vårt grundbeteende kan vi skapa självinsikt och ökad förståelse för andra.

Vid rekrytering av en nyckelperson inom Top Management, kan det hända att vi förordar en slutlig evaluering av psykolog. Här samarbetar vi med ledande psykologer inom arbetspsykologi

Kontakta oss

Besöksadress

Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Telefon

0733640640